Buurthuis Tjerk-Hiddes

Wat is het Buurtpreventie team:

Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt, wijk of dorp. Opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel mede verantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Signalerende functie

Het buurtpreventieteam heeft een signalerende functie. Ze spreken burgers aan om met zijn allen alerter te zijn op vreemde of verdachte situaties. Daarnaast hebben zij aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte straatverlichting etc. en maken zij hiervan melding bij de juiste instanties.

Wat is het doel van buurtpreventie?

Het doel van buurtpreventie is het vergroten van de leefbaarheid- en de veiligheidsgevoelens in de wijk of buurt. Dit kan worden bereikt door het vergroten van de sociale cohesie. Samen sterk, betrokken en actief voor de eigen wijk.

Hoe werkt buurtpreventie?

Een buurtpreventieteam werkt zelfstandig. Het team maakt onderling afspraken over wat ze gaan doen bij hun rondes door de wijk. Zo kunnen ze bijvoorbeeld afspreken hoe vaak ze een rondje lopen, op welke tijdstippen en aan welke punten ze extra aandacht schenken. De leden van de teams zijn opgeleid tijdens een introductiecursus. Daarbij wordt aandacht besteed aan de doelstelling van buurtpreventie, communicatievaardigheden, stressvolle situaties en bevoegdheden. Het team werkt nauw samen met andere organisaties die ook in de buurt werkzaam zijn, zoals de gemeente, de politie, het dorpsbelang/wijkbestuur en het welzijnswerk.


Wat is buurtpreventie niet?

Bij een buurtpreventie denken sommigen aan een knokploeg van bewoners. Of aan vrijwillige beveiligers in de wijk. Dat is geen juist beeld. De leden van het buurtpreventieteam zijn opgeleid met kennis over “burgerbevoegdheden”, maar zij hebben niet meer bevoegdheden dan andere burgers. Niemand mag voor eigen rechter spelen.


Vragen/Opmerkingen of Meldingen:

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Voorzitter op onderstaande contactgegevens. Heeft u een melding wat betreft vuil, of kapotte verlichting etc kunt u ook contact met de voorzitter opnemen.